Privacy policy

Privacy policy Aurobindo.nl


Aurobindo Pharma Ltd. respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Aurobindo Pharma Ltd. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Aurobindo Pharma Ltd. is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld.

Aurobindo Pharma Ltd. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.