Patiënteninformatie

Belangrijke informatie over gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen (de combinatie-pil) en het risico op bloedstolsels (trombose).

Gecombineerde hormoon-bevattende anticonceptiemiddelen, zoals Drospirenon/Ethinylestradiol, Desogestrel en Desogestrel/Ethinylestradiol geven een licht verhoogde kans op een bloedstolsel (trombose).

In het najaar van 2013 zijn er door de EMA maatregelen genomen om de kennis over risicofactoren voor het optreden van trombose verder te vergroten en kenmerken of klachten (symptomen) snel te herkennen. Zo kan een patiënte op tijd en op de juiste wijze behandeld worden.

De patiënteninformatiekaart geeft de belangrijkste informatie weer over het risico op trombose bij het gebruik van gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen.

Meer informatie over gecombineerde hormonale anticonceptiemiddelen en de kans op trombose vindt u op de website van het CBG.

Preventie van zwangerschap tijdens gebruik Isotretinoine
Isotretinoïne is een geneesmiddel dat voorgeschreven kan worden bij de behandeling van ernstige huidaandoeningen, waarbij gangbare behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad.

Isotretinoïne mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat u niet zwanger bent. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende Isotretinoïne – patiënten

Prijswijziging Floxapen poeder voor suspensie 125 mg/5 ml:

Aurobindo streeft naar optimale beschikbaarheid, bereikbaarheid én betaalbaarheid van haar geneesmiddelen. Sinds enige tijd is Aurobindo de enige leverancier in de markt van Floxapen poeder voor suspensie 125 mg/5 ml. Andere aanbieders hebben inmiddels hun Flucloxacilline suspensie al van de markt gehaald om financiële redenen.

Aurobindo is zich ervan bewust dat het beschikbaar houden van dit product van groot belang is voor de gezondheidszorg. Om dit te kunnen blijven doen zijn wij genoodzaakt om een prijsverhoging door te voeren die helaas boven de vergoedingslimiet ligt.

Per 1 februari 2017 is de nieuwe AIP van Floxapen suspensie € 7,17 per verpakking. Deze prijs ligt helaas € 3,00 boven de vastgestelde vergoedingslimiet.

Zolang het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet de verantwoordelijkheid neemt om de vergoedingslimiet aan te passen aan de marktomstandigheden, betekent dit concreet dat de patiënt een eigen bijdrage van € 3,- moet betalen per verpakking.

Helaas hebben wij vastgesteld dat op de blister van Levonorgestrel/
Ethinylestradiol Aurobindo 150/30 microgram, 3x 21 tabletten een fout staat.
Per abuis staat, onder de juiste “generieke” naam Levonorgestrel/
Ethinylestradiol Aurobindo 150/30 microgram, in kleine letters op de blister “desogestrel” genoemd.

Hierbij bevestigen wij dat de tabletten geen “desogestrel” als werkzaam bestanddeel bevatten, maar “levonorgestrel” net zoals vermeld op het doosje en in de “generieke” naam op de blister zelf.

Link naar risicominimalisatie-materiaal Mycofenolaat: Download

Voorkom zwangerschappen tijdens de behandeling met mycofenolaat-bevattende geneesmiddelen. Mycofenolaat is sterk teratogeen en verhoogt het risico op spontane abortus en congenitale misvormingen bij blootstelling tijdens de zwangerschap.

Informatie voor meisjes en vrouwen die een medicijn gebruiken met de werkzame stof valproaat

Dit boekje is een onderdeel van het valproaat zwangerschapspreventieprogramma. Dit programma heeft tot doel het valproaat gebruik tijdens de zwangerschap te vermijden.

Het boekje bevat belangrijke informatie over het risico van het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap.

Download hier de patiëntengids

Preventie van zwangerschap tijdens gebruik Neotigason
Neotigason is een geneesmiddel dat voorgeschreven kan worden bij de behandeling van ernstige huidaandoeningen, waarbij gangbare behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad.

Neotigason mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Voor de start van de behandeling moet daarom duidelijk zijn dat u niet zwanger bent. Tijdens de behandeling moet zwangerschap voorkomen worden.

Download het risico minimalisatie materiaal betreffende acitretine – patiënten

Rivastigmine is een geneesmiddel dat voorgeschreven kan worden bij de symptomatische behandeling van lichte tot matig ernstige dementie bij de ziekte van Alzheimer.

Deze gebruiksaanwijzing en registratieblad medicatie zijn essentieel om het veilig en effectief gebruik van rivastigmine te verzekeren.

Overige downloads

Brief uitleg verpakkingswijzigingen